ΜΑΤΙΝΑ ΓΚΛΙΑΟΥ

ΜΑΤΙΝΑ ΓΚΛΙΑΟΥ


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Το εξώφυλλο της Ματίνας Γκλιάου, στο ιστορικό, λόγω Ολυμπιακών, Αυγουστιάτικο Playboy του 2004 θα είναι για πάντα συλλεκτικό!